Προπληρωμένες υπηρεσίες-Cashless Payment System

proplhrvmenew

Μεγαλύτερος τζίρος σαν αποτέλεσμα των αυθόρμητων αγορών:Τα μέλη σας χαλαρώνουν χωρίς μετρητά, με την έξυπνη κάρτα σαν μέσω πληρωμής.

Έτσι ο τζίρος αυξάνεται 40% από την χρήση στους αυτόματους πωλητές ή στο μπαρ ή στο restaurant.

Οι συσκευές της Gantner μπορούν να μπουν στο solarium ,τη δόνηση και σε όλες υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση (spinning,TRX,functional κλπ)